Olika typer av konsumtionslån

Det finns många olika namn på de olika typerna av konsumtionslån, men de kan i princip delas in i fem typer:

  • Kreditköp
  • Kontantlån
  • Kreditkort
  • Kontokort
  • Checkräkningskredit

Inom dessa fem kategorier finns ett stort utbud av olika lån som kostar olika mycket. Oavsett vilken form av lån som du vill ha, bör du tänka efter vad det är du förbinder sig till. Den årliga kostnaden i procent (effektiva räntan) kan nämligen variera mycket och om du inte undersöker alternativen som finns på marknaden, kan det sluta med att du betalar alldeles för mycket för ditt lån.

Det är också lite olika om du behöver någon säkerhet för att ta lånet eller ej. En del lån kräver säkerhet i bostaden, bilen eller en garanti – medan andra lån inte kräver någon säkerhet alls.
De olika lånetyperna kan också kombineras, så att man t.ex. köper en TV och samtidigt också får pengar i handen.