Större konkurrens på konsumtionslån i framtiden

Det blir allt populärare med konsumtionslån för att finansiera olika typer av konsumentprodukter.
Det finns massvis av lån och det kan vara svårt att få en överblick över alla olika räntesatser och typer av lån. Om man ser till lånemarknaden i Europa generellt, så har det hittills varit stora skillnader i kostnaden för olika lån. Lånekostnaderna kan variera med upp till 6 % mellan olika länder.

Men nu ser det ljusare ut för låntagare i Europa. Europaparlamentet har nämligen just antagit en ny lag om konsumentkrediter. Det innebär att fördelarna med EU:s inre marknad nu också gäller för detaljhandelns tjänster.

Lagen påverkar lånemarknaden, eftersom man nu som konsument kan leta efter det bästa lånet bland alla kreditinstitut som finns i hela Europa. Konkurrensen blir därför större för långivarna i Sverige, eftersom de nu måste konkurrera med andra långivare i Europa.

Utöver den ökade konkurrensen på lånemarknaden, så innebär lagen att all reklam för lån och krediter ska innehålla samma information i hela Europa. Som konsument får man dessutom 14 dagars ångerrätt på lånet, vilket innebär att konsumenten har möjlighet att ångra sig om han/hon tycker att han/hon tog ett överilat beslut.