11 oktober 2014

När kommer nästa konjunkturnedgång?

Läste en intressant artikel på di.se som diskuterar faktorer som skulle kunna orsaka en ny global börsnedgång likt IT-kraschen och finanskrisen. http://www.di.se/artiklar/2013/9/13/hoten-som-kan-skapa-nasta-lehmankrasch/ Personligen ser jag gärna något eller några år av börsnedgång då jag har svårt att motivera aktieköp i dagsläget. Nu söker jag kanske inte så brett efter investeringscase som jag borde men det är ändå tydligt att det är svårare och svårare att hitta prisvärda bolag, vilket leder till att jag istället allokerar pengar i de bästa räntespararalternativen jag kan hitta utan att ta allför stora risker. Efter […]

0
Publicerat av:
BORNER

Läste en intressant artikel på di.se som diskuterar faktorer som skulle kunna orsaka en ny global börsnedgång likt IT-kraschen och finanskrisen.

http://www.di.se/artiklar/2013/9/13/hoten-som-kan-skapa-nasta-lehmankrasch/

Personligen ser jag gärna något eller några år av börsnedgång då jag har svårt att motivera aktieköp i dagsläget. Nu söker jag kanske inte så brett efter investeringscase som jag borde men det är ändå tydligt att det är svårare och svårare att hitta prisvärda bolag, vilket leder till att jag istället allokerar pengar i de bästa räntespararalternativen jag kan hitta utan att ta allför stora risker.

Efter att ha läst artikeln funderar jag på om sannolikheten för en börskrasch är större idag än för säg 50 år sedan. I artikeln nämns bland annat tillväxtmarknadernas finansiering som en framtida risk.

”En stor del av kapitalet är lättflyktigt, till exempel investerare från väst som har köpt olika asiatiska obligationer. Om alla vill lämna den marknaden samtidigt skulle vi kunna få en ränteuppgång i tillväxtländerna, så som vi har sett i södra Europa. Det kan lätt bli en ond spiral av finansiella störningar och då kan det bli svårt för en del tillväxtländer att klara sina betalningar”

Med tanke på hur lätt och snabbt kapital kan flyttas idag så känns resonemanget logiskt. Men samtidigt är snabbheten också en fördel som gör att räntenivåerna automatiskt reglerar sig själva utefter risken investerarna behöver ta. Det jag ser som den mest potentiella triggern är skuldsättningen i Japan och USA. Förtroendet hos investerare för dess politikers förmåga att hantera ekonomi är hög och därför tror jag också fallet kan bli brantast där om förtroendet plötsligt skulle börja vackla.

Intressant också att artikeln tar upp Japans ekonomi som en risk med bakgrund av diagrammet i mitt förra inlägg som visar hur Japans andel äldre befolkning har ökat explosionsartat de senaste decennierna. Blir spännande att se hur länge dessa två ekonomiska stormakter kan fortsätta att lägga lånefinansierade statsbudgetar. Här i Europa finns exempel på hur snabbt och hårt det kan slå trots att skuldsättningen aldrig varit någon hemlighet för någon investerare.

Vad tror ni kommer utlösa nästa globala börsnedgång?