Kontantlån

Kontantlån är, som namnet antyder, ett lån som man får utbetalt i kontanter. I motsats till ett kreditköp, så är det inget krav att de lånade pengarna ska användas för ett visst syfte.
Ett kontantlån är ett konsumtionslån där man inte behöver redovisa vad pengarna ska användas till. Det finns många långivare som erbjuder kontantlån. Det är inte bara banker och kreditinstitut som erbjuder dessa konsumtionslån, utan även butiker och finansbolag. En del företag erbjuder både kreditlån för köp av varor i den egna butiken och kontantlån där pengarna kan användas till något helt annat.

T.ex. erbjuder företag möjligheten att finansiera köpet av deras produkter, samtidigt som de erbjuder kontantlån. Lånetiden varierar mellan 24 månader och 60 månader.

En del kontantlån kan beviljas trots betalningsanmärkningar, medan andra kräver säkerhet (t.ex. bilen). En del lån kan beviljas om det finns en borgensman, d.v.s. en annan person som är betalningsskyldig tillsammans med låntagaren.

Om lånebranschen

Utlåningsbranschen är full av förvirrande prissättning, överraskande avgifter och hårda krav på återbetalning.

Men många startups är inte som de traditionella lånefirmorna. Dessa har i regel som uttalat uppdrag att hjälpa hårt arbetande människor att uppfylla sitt ekonomiska ansvar med pålitlig kredit, som värnar om tydlig information och värdeskapande verktyg.

Många är stolta över sin förmåga att hjälpa andra med deras lånebehov, och assistera dem och deras familjer. Medan många aktöres huvudtjänst är verktyg för små och korta lån, har de ofta också som mål att ge användare den bästa informationen de kan hitta. Startups försöker ofta förstå användarnas behov, och gör det till en prioritet att leverera det som man kan förvänta sig.

Detta fokus på användarens behov och önskemål gör att dessa webbplatser sticker ut framför gamla konkurrenter. Många förstår att användarna vill kunna få låneinformation snabbt, och vill använda toppmodern teknik för att göra valet av lån så snabbt och enkelt som möjligt.