Konsumtionslån blir allt populärare

Antalet svenskar som tar konsumtionslån har ökat kraftigt under de senaste åren. Det handlar främst om lån som tas i butiker och varuhus för diverse konsumentprodukter, t.ex. lån till en TV eller tvättmaskin. Dessa lån, kan i motsats till banklån, tecknas direkt i butiken när man är ute och handlar och online. Det lockar många – även om dessa lån ofta är dyrare än ett banklån.
Det går ofta fort att få lånet, det krävs ingen säkerhet och man kan ta med sig varan hem samma dag.

En undersökning i Danmark visade att konsumtionslån, som ibland kallas snabblån, ökade med nästan 24 % under föregående år till 9 miljarder danska kronor. Dessa lån utgjorde nästan hälften av danskarnas totala konsumtionslån som var 19 miljarder danska kronor.

På andraplats i snabblånskategorin ligger kontokorten. Under det senaste året så uppgick dessa lån till knappt 7 miljarder danska kronor, följt av diverse lån med säkerhet (t.ex. bostaden eller bilen) på 3,3 miljarder danska kronor. I Sverige ser vi samma trender.