11 oktober 2014

Hur schablonmetoden slår genomsnittsmetoden

I och med Kopparbergs raketfart på senare tid har jag nu spenderat lite tid på att bringa klarhet i de skattemässiga konsekvenser som uppkommer när ett portföljbolag når en procentuell värdeökning på mer än 400 %. Det som händer vid en värdeökning på 400 % är att det blir mer lönsamt att använda schablonmetoden än genomsnittsmetoden för att räkna ut anskaffningsvärdet, och på så sätt minska skatten vid en försäljning. Jag knåpa därför ihop ett litet diagram som visar hur skattesatsen i procent av marknadsvärdet varierar med värdeökningen på aktien. […]

0
Publicerat av:
BORNER

I och med Kopparbergs raketfart på senare tid har jag nu spenderat lite tid på att bringa klarhet i de skattemässiga konsekvenser som uppkommer när ett portföljbolag når en procentuell värdeökning på mer än 400 %. Det som händer vid en värdeökning på 400 % är att det blir mer lönsamt att använda schablonmetoden än genomsnittsmetoden för att räkna ut anskaffningsvärdet, och på så sätt minska skatten vid en försäljning.

Jag knåpa därför ihop ett litet diagram som visar hur skattesatsen i procent av marknadsvärdet varierar med värdeökningen på aktien. För schablonmetoden är skattesatsen konstant, alltid 24 % av marknadsvärdet. (0,8*0,3) För genomsnittsmetoden ökar skattesatsen som procent av marknadsvärdet ju större den procentuella avkastningen är. Men skattesatsen kan såklart aldrig bli mer än 30 % av marknadsvärdet.

Hade man exempelvis köpt ”some kind of fruit company”(Apple) back in the days som man sålt idag med en värdeökning på långt över 10 000 % hade den positiva skatteeffekten alltså maximalt kunnat uppgå till 6 % av marknadsvärdet.

Mina Kopparbergsaktier är idag värda ca 425 000 SEK. Anskaffningspriset med schablonmetoden blir därmed 85 000 SEK (425 000 * 0,2). Och vid en försäljning skulle skatten summeras till 102 000 SEK ((425 000 – 85 000)*0,3). Skulle jag däremot använda mig av genomsnittsmetoden skulle skatten idag istället uppgå till 108 341 SEK ((425 000 – 63 862) *0,3). Alltså skulle schablonmetoden ge ytterligare 6 000 SEK i vinst i from av minskad skatt.