Hur insättningsgarantin skyddar dina pengar

Post navigation

I de här finansiellt oroliga tiderna kanske du funderar över vad som händer med dina pengar om din bank går omkull. Inte för att risken är så stor med svenska banker, men det kan vara skönt att veta vad som gäller.

Dina pengar skyddas av den så kallade insättningsgarantin, som betalas ut 20 dagar efter det att garantin trätt i kraft. Garantin har emellertid begränsningar. Det gäller bankkonton men inte individuellt pensionssparande. Det gäller inte heller fond- och investeringsbolag där du sparar i olika typer av värdepapper, där du istället skyddas av investerarskyddet. Dessutom är skyddet begränsat till 100 000 euro per person och finansinstitut. Investerarskyddet är begränsat till 250 000 kronor per person och finansinstitut.

Skyddet gäller svenska banker och finansinstitut och utländska sådana inom EES-området. Banker och finansinstitut utanför Sverige, men som har filialer här, kan också ansöka om att få ansluta sig till garantisystemet hos Riksgälden. Så kallade inlåningsföretag omfattas inte av insättningsgarantin och de tvingas därför begränsa sitt inlånande till 50 000 kronor per person. Om du vill kolla om ett specifikt bolag och konto omfattas av insättningsgarantis så kan du göra det hos Riksgälden.

För att omfattas av insättningsgarantin betalar banker och finansinstitut en avgift på mellan 0,06 och 0,14 procent på det inlånade kapitalet. Förra årets sammanlagda avgifter landade på runt 1,14 miljarder kronor, så det sparas en hel del här i landet.

Du kan läsa mer om hur insättningsgarantin och investerarskyddet på Riksgäldens specialsajt.