Hur ta ett banklån?

Banklån är inte alltid billigare än snabblån. Den allmänna uppfattningen är att det är mycket billigare att ta ett lån i banken, än att ta ett konsumtionslån hos någon annan långivare. I de allra flesta fall är så också fallet – men inte alltid. En undersökning visar att ett snabblån är mycket billigare än ett banklån om det handlar om lån under 10 000 kronor. Den stora anledningen till detta, är att bankerna som regel har uppläggningskostnader som inte styrs av lånets storlek.
Om man är ute efter att finansiera köpet av en konsumentprodukt, visar det sig alltså att det lönar sig att undersöka vilka alternativ som finns på marknaden.

Checkräkningskredit

En checkräkningskredit är oftast ett lån som tas i en traditionell bank. Detta lån är ofta kopplat till ett konto (ofta ett lönekonto), som också kreditkortet är kopplat till.
Med en checkräkningskredit, kan man övertrassera sitt konto med ett visst belopp. Beloppet varierar beroende på låntagarens behov och bankens bedömning av kundens kreditvärdighet.

Vad checkräkningskrediten kostar beror på banken och den personliga bankrådgivaren. Trenden i Sverige under de senaste åren har varit att kunderna börjat förhandla med bankrådgivaren om räntans storlek. Ofta lönar det sig att försöka sänka räntan lite grann, eftersom de räntor som banken anger ofta är förhandlingsbara. Banken är självklart intresserad av att låna ut pengar, eftersom de tjänar pengar på räntemarginalen. De vill givetvis inte att kunderna flyttar över sina lån till en annan bank som erbjuder en lägre ränta. Därför är bankerna ofta villiga att förhandla om räntorna på dessa konsumtionslån.

På vilket sätt skiljer sig banklån från andra lånetyper?

En av de mest traditionella formerna av lån är ett banklån. Det finns dock både för- och nackdelar med att låna pengar i banken, istället för att ta ett konsumtionslån, billån eller annat lån via Internet. Att låna pengar i banken tar oftast längre tid än när man lånar över Internet. Du kan ofta få online-lån snabbt och dessa lån är som regel en bra lösning om du behöver pengar snabbt. I gengäld är det ofta billigare att ta ett lån i banken jämfört med att låna pengar via Internet. När du tar ett lån via Internet slipper du dock att redogöra för vad pengarna ska användas till. Om du lånar pengar i banken, måste du oftast berätta vad pengarna ska användas till för att de ska bevilja lånet.

Varför ska man välja ett banklån?

Om du ska låna pengar – oavsett om det rör sig om ett konsumtionslån, billån, kreditlån eller annan form av finansiering, finns det många saker som du måste tänka på. Det är en god idé att undersöka vilka alternativ som finns, så att du hittar ett lån som uppfyller dina behov.
Ett banklån är oftast det mest fördelaktiga om du inte behöver pengarna direkt. Du får oftast en bättre ränta hos banken än om du lånar pengar från en långivare via Internet. I gengäld, måste du oftast berätta vad pengarna ska användas till när du tar ett lån i banken. Det behöver du nästan aldrig göra när du lånar via Internet. Även om banken oftast ger den bästa räntan, måste du som regel vänta på att få pengarna och har inte tillgång till dem direkt.

Vem erbjuder banklån?

Alla banker erbjuder i princip dessa traditionella banklån. I Sverige så finns det många stora banker, bl.a. Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank och Danske Bank. Dessa banker har både ett kontorsnät och tjänster via Internet. Det stora antalet banker, kreditbolag och andra långivare som idag finns i Sverige, gör att det ibland kan vara svårt att hitta det lån som är rätt för just dig.