Se upp för dyra konsumtionslån

Marknaden för konsumtionslån är enorm. Det finns ett myller av långivare och lånemöjligheter för den som vill låna pengar för konsumtion. Men innan man hastar iväg och tar ett lån, måste man undersöka marknaden ordentligt annars kan lånet bli mycket dyrt.
En undersökning visade att endast en minoritet av låntagarna undersöker vilka alternativ som finns, innan de tar ett lån. Det var faktiskt endast en fjärdedel som hade undersökt vilka alternativ som fanns, innan man tog lånet.

Undersökningen visade också att ca 70 % av de tillfrågade inte visste hur hög den årliga kostnaden för lånet var (den effektiva räntan). Det innebär att dessa konsumenter inte vet vad de har för lån och därmed inte förstår vad slutkostnaden för lånet blir. Om man inte har klart för sig hur hög den årliga kostnaden för lånet är, så är det lätt att man får ett lån som är onödigt dyrt. Man bör därför förstå vilka alternativ som finns på marknaden innan man tar ett konsumtionslån – annars kan det bli en mycket dyr affär.