11 oktober 2014

Detaljer om aktieprogrammet

Idag har jag tackat ja till att delta i jobbets aktieprogram. Efter att ha läst igenom all information jag kunnat frambringa vet jag nu lite mer om vad förslaget innebär. Det har visat sig att företaget haft liknande program förut och beräknar att fortlöpande använda programmet även i fortsättningen. Programmet innebär: En valfri procent av lönen innan skatt sätts av varje månad, procentsatsen väljer vi själva men den kan variera mellan 0-10 procent, därtill finns ett maxtak men det är jag inte i närheten. Programmet pågår under en 6-månadersperiod, och […]

0
Publicerat av:
BORNER

Idag har jag tackat ja till att delta i jobbets aktieprogram. Efter att ha läst igenom all information jag kunnat frambringa vet jag nu lite mer om vad förslaget innebär. Det har visat sig att företaget haft liknande program förut och beräknar att fortlöpande använda programmet även i fortsättningen.

Programmet innebär:

  • En valfri procent av lönen innan skatt sätts av varje månad, procentsatsen väljer vi själva men den kan variera mellan 0-10 procent, därtill finns ett maxtak men det är jag inte i närheten.
  • Programmet pågår under en 6-månadersperiod, och företaget kommer löpande att ha nya program med samma upplägg, dvs nästa år kommer ytterligare en 6-månadersperiod där vi kan avsätta lön för att investera i företagets aktier.
  • Den procentandel av lönen som sätts av kommer i slutet av perioden att användas för köp av bolagets aktier varvid en rabatt om 15 % erhålles på aktiekursen.
  • Aktiekursen, på vilken rabatten kommer dras, bestäms av den av de aktiekurser som är lägst antingen i början av 6-månadersperioden eller i slutet av perioden.

Sen läste jag ytterligare information om de skattemäsigga konsekvenserna, men jag undrar om de verkligen kan stämma även med svensk lag. Enligt erbjudandet står att:

  • Behålls aktierna i mindre än två år räknas inkomsten som skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningspris.
  • Behålls aktierna i mer än två år räknas inkomsten ut som 15 % av anskaffningsvärdet. Och om aktierna behållts i mer än två år och sålts med förlust rapporteras det som ingen inkomst alls.

Dessa villkor känns enligt min första anblick väldigt generösa och fördelaktiga. Återstår att se om jag tolkat villkoren rätt.