11 oktober 2014

Aktieuppdatering, Kopparbergs

En typisk Kopparbergs rapport har publicerats. 5 sidor lång inklusive framsida och två sidor med ekonomiska rapporter. Eftersom jag följt bolaget i ett antal år nu känner jag även igen formuleringarna i VD:ordet som är nästan exakt samma som i Q4 rapporten, bara siffrorna är utbytta plus någon rad extra text som lagts till. Kort och koncist. Kanske låter som jag klagar här men kan faktiskt tycka det är lite charmigt och egenartat. Lätt att tycka så när det går bra. Rapporten gillades inte av investerarna på börsen som sänkte […]

0
Publicerat av:
BORNER

En typisk Kopparbergs rapport har publicerats. 5 sidor lång inklusive framsida och två sidor med ekonomiska rapporter. Eftersom jag följt bolaget i ett antal år nu känner jag även igen formuleringarna i VD:ordet som är nästan exakt samma som i Q4 rapporten, bara siffrorna är utbytta plus någon rad extra text som lagts till. Kort och koncist.

Kanske låter som jag klagar här men kan faktiskt tycka det är lite charmigt och egenartat. Lätt att tycka så när det går bra. Rapporten gillades inte av investerarna på börsen som sänkte aktien med cirka 5 %. Nu kommer i och för sig detta tapp efter en period med bra uppgång i aktien. Men med mina dryga 5 000 aktier så svider en nedgång på 1,40 kr per aktie rätt hårt.

Siffermässigt är jag positiv till rapporten, omsättningen växer från 1336 milj till 1518 milj sek. Det är 13 % tillväxt, starkt! Marginaltappet tror jag förklaras mycket i den sjunkande pundkursen som självklart har stor inverkan på ett bolag med stor försäljning i England. De stora investeringsposterna kan säkert även de leda till sämre marginaler på kort sikt. För övrigt hade gärna dessa poster fått förklaras i rapporten, om investeringarna är till för att ÖKA produktionen är det jättebra, är det däremot så att det behövs investeringar i den storleksordningen årligen för att BIBEHÅLLA befintlig produktion är det värre ur aktieägarsynpunkt. Detta brukar förklaras utförligare i årsredovisningen, bra så.

Utdelningen lämnas oförändrad på 1,2 kr per aktie vilket är mindre än 50 % av vinsten. Ytterligare ett bevis på hur kapitalintensiv bryggeribranschen är? Hade nog räknat med i alla fall en liten höjning av utdelningen men jag får lita till bolagets omdöme om vart pengarna gör störst nytta. Men tänker man på att min initialinvestering är på 60 000 kr så låter 6 000 kr i utdelning fullt överkomligt.